Zdravotník v akcii na SZŠ v Prešove
20. júna 2023
Sedíme v lietadle z Lisabonu a je nám dobre – Bom dia
24. júna 2023

Školský rok zapečatíme kvapkou krvi…

Záverom školského roka popri všetkých našich aktivitách sa znovu stretávame na HTO v Lučenci za účelom darovania vzácnej tekutiny na pomoc iným. Darujeme v nádeji, že krv pomôže k uzdraveniu chorých a my s dobrým pocitom na duši môžeme vykročiť na naše vytúžené prázdniny. Nás žiakov podporili aj naše vyučujúce a priatelia našej školy. Spolu sa nám podarilo odovzdať 9450 ml krvi.

Oláhová Barbora – 2.B
Šimková Vivien – 3.A
Kladivíková Diana – 3.A
Brunnerová Nina – 3.A
Oláhová Nikoletta – 3.A
Ostrihoňová Lucia – 3.A
Barcaj Andrej – vyradený – 3.A
Oláhová Marcela – 3.A
Čapliarová Nikoleta – vyradená – 3.A
Vaculčiak Samuel – 3.B
Brijaková Natália – 3.B
Mališová Emma – 3.B
Kamenská Horňanová Timea – vyradená – 1.V
Minichová Adriana – 1.V
Melišová Simona – 1.V
Milan Perlman – 1.V
Peter Gottreich – 1.V
Mgr. Krnáčová Stanislava – učiteľka
Mgr. Fajčíková Lucia – učiteľka
Mgr. Hergelová Angelika – učiteľka
Mgr. Kiššimonová Jana – učiteľka
Mezöová Veronika – absolventka
György Patrik – priateľ školy
Mališová Katarína – priateľ školy