Hurá, hurá, už je tu škola…
4. septembra 2023
„Jeden za všetkých, všetci za jedného.“
8. septembra 2023

Aj deti dokážu zachrániť…

Úsmev na tvári, radosť, detský smiech sa ozýval 7. septembra v priestoroch Základnej školy Haličská 7 v Lučenci. Túto atmosféru navodili žiaci z 3.A  – M. Ličko, N. Šnapková, L. Molnárová a N. Katreniaková, ktorí hravou formou prezentovali detičkám nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie, uloženie zraneného do stabilizovanej polohy, či zhotovenie krycieho obväzu pri drobných poraneniach. Veríme, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú naši žiaci naďalej pokračovať v odovzdávaním svojich vedomostí a pozitívne reprezentovať školu. Aj touto cestou v mene všetkých vyučujúcich vám –  ďakujeme a sme na vás hrdí.

M. Sekulová