Štafeta účelových cvičení na ZŠ L. Novomeského a ZŠ Kubínyiho
21. septembra 2023
Pekné dopoludnie na ZŠ Vajanského
27. septembra 2023

Biela pastelka 2023

Môže existovať niečo horšie ako slepota? Ó áno…najviac súcitu si zaslúži ten, kto vidí, ale nemá víziu“

Helen Keller

Sny, ideály, túžby, predsavzatia, to všetko naši žiaci majú, a preto je pre nás úplne samozrejmé, že sa každoročne zapájame do tejto verejnej zbierky. Poslaním „zdravoťákov“ je pomáhať a účasť na zbierke pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska je pre nás spôsob, ktorým môžeme týmto ľuďom pomôcť pri napĺňaní vlastných vízií napriek svojmu handicapu.

Každému, kto našim tretiakom v uliciach mesta Lučenec v piatok 22.9.2023 do tejto zbierky prispel, srdečne ďakujeme.

S.Krnáčová