Biela pastelka 2023
22. septembra 2023
Zasadala spojka medzi študentmi a vedením školy
27. septembra 2023

Pekné dopoludnie na ZŠ Vajanského

Jesenné ale krásne slnečné pondelkové ráno štvorica nás štvrtákov, vybalených brašnami, dlahami, resuscitačným modelom, a samozrejme všetci výborne naladení, tentoraz zavítala na ZŠ Vajanského. Strávili sme tam celé dopoludnie a žeby sme sa nudili, to sa naozaj nedá povedať. Konal sa tam jesenný kurz účelových cvičení ochrany života a zdravia, kde sme mali možnosť ukázať žiakom základné ošetrenia zlomenín, malých či veľkých rán, popálenín i zastavenie krvácania. Najdôležitejší bol nácvik oživovania, ktorý sme precvičovali na figurínach. Boli to žiaci druhého stupňa, takže nácvik brali so všetkou vážnosťou. Boli sme radi, že mnohí si pamätali to, čo sme ich naučili na jarných cvičeniach. Mali sme dve stanovištia a skupinky žiakov sa pri nás postupne vystriedali. Žiaci sa zapájali, pýtali sa, odpovedali na naše kontrolné otázky a hlavne, naučili sa ako správne postupovať pri rôznych zraneniach. My, študenti SZŠ – Laura, Simona, Lucia a Andrej, sme mali možnosť zahrať sa na učiteľov a naučiť ich to, čo sa nežiada len od zdravoťákov, ale i od každého človeka. Prežili sme pekné dopoludnie a spokojní s výsledkom nášho snaženia sme odchádzali domov, šťastní, že sme to opäť spoločne zvládli. Ďakujeme za možnosť stráviť školský deň inak ako v lavici alebo v nemocnici, v spoločnosti pedagogického zboru a detí zo základnej školy.

štvrtáci