„Bežal“ sa maratón v Lučenci
3. októbra 2023
Erasmus Days alebo 4 v 1
13. októbra 2023

Je dobra viac? – Dni Nezábudiek 2023

Konanie dobra prospieva duševnému zdraviu spoločnosti.

Jesenná kampaň o tom, že dobro tu bolo a aj bude sa realizovala celoštátne v dňoch 4.10-8.10.2023. Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné združenie občanov a právnických osôb. Jej hlavným cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Takisto zlepšuje životné podmienky duševne chorých a zaoberá sa prevenciou duševných chorôb. Liga za duševné zdravie zabezpečuje prevádzku bezplatnej krízovej linky dôvery s názvom Nezábudka na tel. čísle 0800 800 566. Je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc najmä v psychickej kríze. Tohtoročná zbierka sa realizovala v uliciach nášho mesta v dňoch od 4.10. do 6.10., počas ktorej sa zásluhou našich žiakov 3. a 4. ročníka vyzbierala zaujímavá suma, ktorá bude využitá na dobrú vec. V dnešnej dobe, nemôžme brať duševné zdravie na ľahkú váhu práve naopak musíme sa usilovať  o duševné zdravie celej spoločnosti, pretože od toho výrazne závisí duševné zdravie jednotlivca. Je to na nás, ako budeme zlepšovať svoje duševné zdravie či duševné zdravie svojho okolia.