KNIŽNICA PO PRVÝKRÁT ?
28. septembra 2023
Je dobra viac? – Dni Nezábudiek 2023
6. októbra 2023

„Bežal“ sa maratón v Lučenci

A my sme boli pri tom. Lepšie povedané sedeli sme v prvom rade na Čitateľskom maratóne v nádherných priestoroch mestskej radnice.

2. októbra sme sa na hodine slovenského jazyka a občianskej náuky pod dozorom pani učiteliek Mgr. Andrei Bálintovej a PhDr. Ivety Jánošíkovej Matúškovej zúčastnili kultúrneho podujatia s názvom Čitateľský maratón, ktorý sa uskutočnill pri príležitosti výročia narodenia B.S. Timravy. Presne v tento deň 2. 10. 1867 sa rodičom Pavlovi Slančíkovi a Eve Márii narodila dcéra Boženka. Celý život prežila na dedine a aj príbehy jej diel zostávajú v tomto prostredí. Timrava nemala rada majetok, povýšeneckosť a pretvárku. Blízke sú jej postavy, ktoré sa nemajú dobre vo svete, často sú zmätené zo života. Vzácnym hosťom čitateľského maratónu bola spisovateľka Hana Košková, ktorá rozprávala o jej tvorbe a čítala zo svojich povestí o mlynároch v Novohrade. Postupne sa pridali študenti stredných škôl, ktorí okrem ukážok z diel B.S. Timravy čítali aj z diela Hany Koškovej. Na záver pani Jarmila Móricová zo spolku Živena rozprávala o živote a diele B.S. Timravy. Po skončení akcie sme si ešte pozreli exponáty múzea v Radnici.

Adela Daníková, 2.A