Prečo sadíme žlté krókusy?
7. novembra 2023
TÁ NAŠA STUŽKOVÁ
13. novembra 2023

Kongres POLYTRAUMA   v Lučenci

Trojdňový Kongres ťažkých úrazov Polytrauma sa začal už v nedeľu 5. novembra 2023, keď sme sa v hoteli Miraj zúčastnili workshopov ako figuranti. Lekári a záchranári diagnostikovali a vyhodnocovali naše simulované ,,poranenia“, ktorých najčastejšou príčinou boli dopravné nehody. V pondelok skoro ráno sme spolu s našimi učiteľkami Katarínou Drugdovou Alexandrou Marko  vítali a registrovali účastníkov a hostí kongresu. Výborne zorganizovaní sme si rozdelili úlohy a pružne uvítali postupnou registráciou  vyše 250 účastníkov kongresu. Pre každého sme mali úsmev, vysvetlenie k organizácii podujatia a zodpovedali sme otázky, ktoré ich po príchode najviac zaujímali. Ďalšie chvíle sme sa už striedali na odborných prednáškach, diskusiách, či praktických ukážkach. Pútavé kazuistiky, ktoré boli podložené skutočnou udalosťou nás miestami úplne fascinovali. Získali sme množstvo informácií, noviniek, dozvedeli sme sa postupy pri poskytovaní prvej pomoci, najmä pri poraneniach chrbtice a miechy, ale aj možnosti operačnej liečby. Úchvatné boli najmä neurochirurgické operácie za využitia najmodernejšej techniky. Zaujali nás aj hasiči záchranári, ktorí majú špecifické záchranárske postupy. Veľmi ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa takéhoto skvelého odborného ale aj spoločenského podujatia a tešíme sa niekedy nabudúce.

Emma, Marek, Viki, Aďo, Ema, Maťa, Sandra a Maxim