TÁ NAŠA STUŽKOVÁ
13. novembra 2023
TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!
20. novembra 2023

Narodeniny demokracie u nás

„ Život bez slobody je ako telo bez duše.“ 

Demokracia – vláda ľudu… O jej zrode sme sa naučili v dejinách starovekého Grécka. A ako sa rodila demokracia v našich dejinách ? Tak o tom sme sa dozvedeli viac na besede s naším pánom riaditeľom Sekulom v spoločnosti pani profesorky Bálintovej deň pred pamätným 17. novembrom. V kalendári je to Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva. Už dole vo vestibule školy nás vítala tematická nástenka a hudba z dní Nežnej revolúcie 1989. Revolúcia priniesla do Československa pád diktatúry socializmu a občiansku slobodu. Symbolom týchto dní sa stali štrngajúce kľúče na námestiach miest po celej republike. Pán riaditeľ nám priblížil najprv  prezentáciou udalosti z Novembra 1989 v Československu a následne z Lučenca na základe osobnej skúsenosti  a spolu s pani profesorkou zaspomínali nielen na 17. november, ale aj na život počas socializmu. Hoci nám táto minulá doba nič nehovorí, uvedomili sme si, že by sme si mali vážiť život v slobode a demokracii a nebrať ho ako samozrejmosť.      

1.A + 1.B