Narodeniny demokracie u nás
16. novembra 2023
Neprebudený netradične 
21. novembra 2023

TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“.

Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka“.

Myšlienku podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomína potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, sme podporili na našej „Zdravotke“ aj tento rok. Žiaci vyjadrili svoje emócie prostredníctvom zaujímavých výtvarných a literárnych prác.

                                                                                                 PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková