TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!
20. novembra 2023
Festival demokracie v Lučenci
21. novembra 2023

Neprebudený netradične 

Slovenská klasika v podaní 3 mužov… Dňa 20.novembra sa naši prváci zúčastnili divadelného predstavenia „Neprebudený“ v podaní  Divadla Commedia Poprad. Tragický, človečinou presvietený príbeh zaľúbeného husiara Ondráša Machuľu, ktorý sa pre svoju duševnú nezrelosť nevie ubrániť nástrahám sveta. V lete 2013 sa s touto inscenáciou súbor úspešne zúčastnil divadelného festivalu  v Monaku. Herci boli traja muži, ktorí zvládli zahrať aj ženské roly dosť presvedčivo, no podľa nás ako publika by sa tam hodila aspoň jedna herečka. Predstavenie nám poskytlo príležitosť nahliadnuť do psychiky mentálne postihnutého muža a prinieslo nám aj poučenie o tom, že lož má krátke nohy. Napriek veľkému komunikačnému ruchu z publika hercov to neodradilo a predstavenie úspešne dokončili. Dielo „Neprebudený“ je jedno z diel, ktoré sa preberá na hodinách slovenčiny a vďaka divadelnému stvárneniu tejto prózy študenti viac pochopili, ako keby si to len prečítali v ukážke. Podľa nás tomuto predstaveniu chýbali silnejšie emócie a aj napriek tomu, že dielo je smutné, pocit ľútosti a smútku v nás vyvolala  len hlavná postava “Ondráša Machuľu“. 

Pavel, 1.A