Len ta si ťuknúť
7. decembra 2023
Dvere Otvorené Dokorán
11. decembra 2023

Šanca pre všetkých!

Mikulášsky deň strávili žiaci večerného štúdia v odbore Praktická sestra a Sanitár na exkurzii v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom  Predná hora. Vítalo nás ukážkové počasie, ako sa na Mikuláša patrí, zasnežené kopce a milí personál, ktorí nás počas prednášky oboznámil s chodom zariadenia a následne previedol po tomto unikátnom historickom kaštieli. Zasnežené prostredie a vkusná rekonštrukcia zariadenia nás očarila. Osobitú pozornosť si zaslúži ústretovosť personálu a ich inovatívny prístup v poskytovaní starostlivosti v liečbe závislostí vzbudili záujem všetkých žiakov. Užívanie návykových látok a s tým spojený vznik závislosti na nich je v spoločnosti prítomný už od nepamäti. K ich užívaniu dochádza z rôznych dôvodov – či už je to riešenie svojich osobných problémov, vyrovnávanie sa so stresom, užívanie čisto pre zábavu alebo navodenie euforického stavu, a pod. S touto problematikou sa preto postupne začala vynárať aj otázka, ako predchádzať tomu, aby u človeka závislosť vznikla, či prípadne, ako ju liečiť. V moderných spoločnostiach sa problematika látkových a nelátkových závislostí začala riešiť z verejno-zdravotnej perspektívy a dnes o nich hovoríme ako o adiktologických službách, ktoré poskytuje práve toto zariadenie. Tento systém zahŕňa rôzne typy programov – od primárnej prevencie, znižovania poškodenia drogami a tým pádom aj k zvyšovaniu ochrany verejného zdravia, až po samotnú liečbu závislosti, či podporu a pomoc pri udržiavaní abstinencie od návykových látok.

Ďakujeme za možnosť nahliadnuť za múry tohoto kaštieľa a bližšie sa oboznámiť so stále aktuálnejšou problematikou závislosti rôzneho druhu.

6.12.2023  Mgr. Krnáčová