Šanca pre všetkých!
7. decembra 2023
Zborovňa na výjazde v Blave
12. decembra 2023

Dvere Otvorené Dokorán

Aj takto by sa dal charakterizovať deň otvorených dverí na našej škole, ktorý sa uskutočnil v deň svätého Mikuláša. Na našich návštevníkov čakal vskutku bohatý program. Hneď pri vchode sa ich ujal Mikuláš, ktorý ich spolu so svojimi pomocníkmi- Mikuláškou, anjelom a škriatkom odmenil malou sladkosťou. Následne si v spoločnosti sprievodcu prezreli priestory našej školy. Zaujímavá prezentácia, hodina výbuchov a iných pokusov v chemickom laboratóriu, ukážky v poskytovaním prvej pomoci, meranie vitálnych funkcií, hladiny cukru v krvi či ukážky praktického vyučovania sú len časťou toho, čo všetko ich u nás čakalo. Tí odvážnejší si dokonca mohli vyskúšať resuscitáciu, skúsiť pichnúť injekciu, dať zasadrovať ruku či aplikovať infúziu. Rekordný počet návštevníkov svedčí o tom, že o toto krásne povolanie je stále záujem. A tí, ktorí nás nestihli navštíviť majú ešte šancu 7. februára 2024. Tešíme sa na Vás.