Slovenčina naša ľúbezná
20. decembra 2023
Šťastné a veselé dnes prajeme Vám…
21. decembra 2023

Nástrahy online sveta číhajúce na našu mládež nám nie sú ľahostajné

Internet je plný pascí a nástrah pre deti a mládež, ktoré si neuvedomujú nebezpečenstvá, ktoré na nich číhajú. Dlhodobé vystavenie nereálnemu digitálnemu svetu vedie k závislosti. Mládež závislá od internetu stráca kontakt s realitou a po odňatí prístupu k sieti sa stáva agresívnou. O rozsahu problému závislosti od internetu svedčí napríklad rýchlo rastúci počet psychiatrických oddelení pre závislosti od internetu na celom svete. V rámci prevencie sociálno-patologických javov sme sa v stredu 20. decembra 2023 zúčastnili celá škola na multimediálnom motivačnom koncerte LETart. ktorý spestril vyučovací proces, zlepšil študentom náladu, obohatil nás o zaujímavé témy a veríme, že pozitívne podporil myslenie našich študentov. Podujatie bolo zorganizované v rámci  projektu Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách pod záštitou MŠVVaŠ.