V nebi niekto rátal z lupienkov margariet…
19. decembra 2023
Nástrahy online sveta číhajúce na našu mládež nám nie sú ľahostajné
20. decembra 2023

Slovenčina naša ľúbezná

„ Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života pripraviť.“

                                                                                                                                 Ľudovít Štúr

Centrálny online test s úlohami z jazyka a na čítanie textu s porozumením, slohové zadanie formou transformácie textu a spontánny rečnícky prejav v spoločnosti nášho pána riaditeľa. To boli tri úlohy školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sme absolvovali 14.12.2023. Tento ročník bol výnimočný tým, že sme mali prvýkrát silnú mužskú zostavu, keďže z 11 súťažiacich boli  až 7 mladí muži. A okrem toho účasť  všetkých bola úplne dobrovoľná.

Kto súťažil a ako to dopadlo?

KATEGÓRIA B – Floriš  Martin / 1.A /,. Nociar Pavel /1.A/, Balog Arpád /1.B/, Janovský  Marián /1.B /, Daníková Adela  /2.A /,  Lapin Jerguš / 2.B /, Skokanová Petra /2.B /

1. miesto – Daníková Adela

2. miesto – Floriš Martin

3. miesto – Lapin Jerguš

KATEGÓRIA A – Kaločaiová Zuzana /4.A/, Ličko Maxim /3.A/, Oláhová Barbora /3.B/, Kroščen Adrian /3.B /

1. miesto- Ličko Maxim

 Aj tento ročník  OSJL bol dôkazom, že naša slovenčina je náročný a zároveň krásny jazyk a máme stále čo robiť, aby sme sa v ňom zdokonaľovali.

A.B.