Aj malí basketbalisti nás potrebovali..
17. januára 2024
Keď bolí duša.
25. januára 2024

„Už mám nachystanú kabelku so spomienkami do domova“

Táto veta, ktorá zaznela z úst vynikajúcej lektorky bazálnej stimulácie PhDr. Karolíny Maloň Friedlovej, PhD., nás zaujala na nadstavbovom kurze BS vo Frýdku-Místku. Vďaka Erasmu + sme mali možnosť zúčastniť sa v dňoch 23.-24.1.2024 tejto aktivity. Dozvedeli sme sa aké sú spomienky dôležité u dementných pacientov, či u pacientov s kraniotraumou, ale aj postihnutých detí. Zaujalo nás, že pri príjme do DSS alebo na KAIM odoberajú od príbuzných biografickú anamnézu, ktorá je nesmierne dôležitá pre stimulovanie klienta či pacienta. Týka sa nielen telesnej starostlivosti, spánku, jedla, pitia, vyprázdňovania, ale aj spôsobu života (zamestnanie, koníčky, obľúbené predmety…). V nadstavbovom kurze sme sa venovali diametrálnej stimulácii HK, optickej, orálnej, auditívnej, olfaktorickej či taktilno-haptickej stimulácii. Dobre sme sa zabavili na zážitkových cvičeniach, kedy sme so silnými dioptriami a štopľami v ušiach simulovali starobu a museli sme ísť do obchodu na nákup. Zistili sme akí sú dôchodcovia zraniteľní. Byť v koži pacienta, ktorého niekto kŕmi, či vytiera dutinu ústnu bolo tiež poučné. Takýto kurz by mali absolvovať všetci zdravotnícki pracovníci.My sa ho budeme snažiť sprostredkovať našim kolegyniam a žiakom.
Mgr. Daša Murínova a Mgr. Angelika Hergelová