Zdravotka v Tatrách
11. februára 2024
Gaslighting?
15. februára 2024

Kto chová slona?

Ak si myslíte, že naši žiaci navštívili ZOO, mýlite sa. Odpoveď na túto otázku mali nájsť naši štvrtáci, ktorí sa v piatok 9.2. 2024 zúčastnili preventívno-výchovnej činnosti – Moje kariérové smerovanie a Svet práce v spolupráci s pani Mgr. Tomišovou z CPPPaP v Lučenci.

Cieľom tohto programu bola krátka prednáška o problematike sveta práce a následne praktický nácvik kľúčových kompetencií osvojenia si svojho postavenia a fungovania v skupine. Prostredníctvom modelovej úlohy si žiaci vyskúšali a zhodnotili svoje komunikačné zručnosti, prácu v tíme, riešenie problémov, flexibilitu, organizačné schopnosti, vedenie tímu a logické myslenie. Popri práci si žiaci uvedomili dôležitosť rozvoja „soft skills“ – zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

                                                                                            PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková