Kto chová slona?
13. februára 2024
Online diskusia – 20 rokov členstva v EÚ: Čo urobila Európa pre mňa?
15. februára 2024

Gaslighting?

Je Vám to známe? Nie? Tak práve preto sme sa v mesiaci február rozhodli edukovať našich spolužiakov v 1., 2. a 3. ročníkoch o tejto problematike. Gaslighting je forma psychickej manipulácie, o ktorej ľudia stále dostatočne nehovoria. Možno kvôli tomu nás v každej triede tak pozorne počúvali. Po prednáškach následne spolužiaci vypĺňali vopred pripravený dotazník a  vypĺňali pracovný zošit o kritickom myslení, kde rozlišovali fakty od názoru. Pretože najlepšou obranou proti gaslightingu je overovať si fakty, veriť si a pevne si stáť za tým, o čom s istotou vieme, že je pravda.

Z každej triedy máme mnoho pozitívnych ohlasov. Tešíme sa, že sme takýmito spôsobmi vzbudili záujem u našich spolužiakov. Psychická manipulácia je čoraz závažnejšia téma, o ktorej by sa malo viac rozprávať. Preto sme si ju vybrali ako tému našej stredoškolskej odbornej činnosti.

M. Ličko, P. Hurtík, H. Suchánska