Online diskusia – 20 rokov členstva v EÚ: Čo urobila Európa pre mňa?
15. februára 2024
Darcov krvi nie je nikdy dosť
16. februára 2024

Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí…

Tohtoročný slogan  kampane Valentínskej kvapky krvi v sebe nesie odkaz na Rh faktor krvných skupín, ktorým SČK chce prispieť k zmierneniu negatívnych nálad v spoločnosti. Všetkým nám v žilách koluje rovnaká krv a pri záchrane života prostredníctvom jej darovania sú akékoľvek názorové, či etnické rozdiely bezpredmetné. Aj preto ako hlavnú tvár kampane oslovili herečku Kristínu Svarinskú, ktorej je téma inklúzie veľmi blízka. „Je pre mňa česť byť tvárou Valentínskej kvapky krvi, pretože so sebou nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci bez akýchkoľvek predsudkov. Darcovstvo krvi symbolizuje nezištnú pomoc nielen blízkym, ale komukoľvek kto to potrebuje. O to viac sa stotožňujem s myšlienkou tohtoročnej kampane, ktorá vyzýva k láskavosti. Žijeme v jednom spoločenstve a viac ako kedykoľvek predtým je potrebné si pripomínať, že všetci bez rozdielu máme právo na plnohodnotný život.

Valentínsku Kvapku krvi dňa 14. februára 2024  organizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice. Naše študentky Nika Čapliarová, Emka Klátiková a Evelin Kissová zo 4. ročníkov  prispeli nemalou mierou k zvládnutiu tohto podujatia – spolu darovalo krv až 68 darcov.  Spolu s  p. Ubrankovičovou  zabezpečovali zdravotnícky dozor pri odbere krvi. Svoje úlohy majú rozdelené  – oboznamovali ľudí o postupe pri odbere krvi, merali  im fyziologické funkcie, pomáhali pri vyplňovaní dotazníka a poskytovali aj psychickú podporu. Sme radi, že aj takouto cestou sa naši žiaci stávajú zdravotníkmi celým srdcom a ďakujeme študentkám.

M. Sekulová