Po 46 – krát sme prezentovali  odborné práce
1. marca 2024
„Leto v Roosweltke“..
6. marca 2024

Ďalšia zo série diskusií o EÚ..

… sa konala 1. marca 2024 v priestoroch školy v spolupráci s centrom  Europe Direct Lučenec.  Pani Hrnčiarová spolu s. p. Gondovou priblížili prácu centra, prezentovali možnosti, ktoré ponúka EÚ pre mladých ľudí, taktiež opísali činnosť Európskeho parlamentu a dopad jeho rozhodnutí na každodenný život. Snažili sa mobilizovať našich maturantov k účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2024. Na záver  mali možnosť študenti hravou formou vyplniť zaujímavý kvíz a pre prvých troch umiestnených boli pripravené zaujímavé ceny. Podujatie bolo veľmi podnetné a opäť poukázalo na potrebu neustále získavať vedomosti o danej téme.