Ďalšia zo série diskusií o EÚ..
1. marca 2024
Neskromný cieľ splnený
7. marca 2024

„Leto v Roosweltke“..

… bolo sprostredkované ako možnosť zmysluplného strávenia prázdnin pre našich študentov v stredu 6.marca 2024 p. námestníčkou Mgr.  M. Trnovcovou z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Rooswelta z Banskej Bystrici. Študentom 3. ročníka priblížila veľmi podnetnou prezentáciou a následnou diskusiou možnosť zarobiť si cez letné prázdniny a zároveň získať pracovné skúsenosti nad rámec povinnej školskej praxe, ktoré využijú vo svojej budúcej kariére.

,,Leto v Rooseveltke“ bol minulý rok pilotným projektom, ktorý mal výbornú odozvu aj u našich tretiakov. Študenti budú na leto 24 prijatí ako pomocní pracovníci v zdravotníctve na plný, alebo čiastočný pracovný úväzok, pričom budú opäť pomáhať na vybraných oddeleniach počas dovolenkového obdobia a dopĺňať chýbajúci pomocný personál. Otázky na možnosť sa zamestnať hneď po škole, aj keď na skrátený úväzok počas vysokoškolského štúdia mali aj študenti 4. ročníka, a tiež večerného štúdia. Sme veľmi radi, že naši študenti majú chuť zotrvať pri tomto krásnom povolaní, a tiež, že už tretiaci majú takúto výbornú príležitosť. Ďakujeme za spoluprácu, veríme že bude produktívna.

M. Sekulová