Volejbalové ťaženie
11. marca 2024
Stali sme sa poslancami Europarlamentu…
13. marca 2024

Projekt úspešne zrealizovaný…

Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách je názov projektu vyhlásený na začiatku školského roku MŠVVaM SR.  Naša škola sa stala úspešnou a od októbra 2023 do marca 2024 realizovala sériu aktivít zameraných na posilnenie etického a morálneho správania u študentov. V decembri sa všetci študenti zúčastnili na  multimediálnom motivačnom koncerte , následne boli realizované série prednášok pre študentov jednotlivých ročníkov v spolupráci s OZ Preventista zamerané najmä na boj proti dezinformáciám a od decembra do marca 2024 na hodinách etickej výchovy alebo občianskej náuky študenti mali možnosť vypĺňať pracovný zošit Kritické myslenie. Zošity boli zakúpené na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne. Veríme, že vďaka aj tomuto projektu „zoceľujeme“ ľudskosť, morálku a lásku k ľuďom u našich študentov.