Projekt úspešne zrealizovaný…
11. marca 2024
Skúsenosť, úsilie a nádej …
14. marca 2024

Stali sme sa poslancami Europarlamentu…

… prostredníctvom portálu o Európskej únii. Študenti 1. až 3. ročníka v priebehu mesiacov február a marec 2024 získavali veľmi zaujímavé poznatky o fungovaní Európskej únii, o poslaní Európskeho parlamentu či práci Európskej komisie si mohli študenti overiť v niekoľkých kvízoch, ktoré poskytuje daná platforma. Aktivity boli realizované v rámci programu Euroscola 2024. Z množstva nasledovných fotografií je možné sa vcítiť do atmosféry stretnutí, kde napr. študenti rokovali a uzatvárali dohody v Rade EÚ alebo spolu s ďalšími kolegami z Európskeho parlamentu  účastníci hry diskutovali, hľadali kompromisy a hlasovali napr. o návrhu zákona na zlepšenie života občanov v celej Európskej únii.

Ďakujeme za takúto možnosť spoznávať Európsku úniu.