Rozhodni o svojej budúcnosti
19. marca 2024
Inakosť večných detí
21. marca 2024

Obnova triedy v rámci Euroscola 2024

Zapojenie sa do súťaže Euroscola 2024 umožnilo sa rozvíjať v rôznych oblastiach. Či už organizáciou diskusií, workshopov, vypĺňanie kvízov, výtvarnou súťažou, ale aj tvorbou násteniek. Vďaka projektu sme získali množstvo informácií o európskych inštitúciách, fungovaní Európskeho parlamentu, jeho jednotlivých frakciách, počte europoslancov či rôznych výborov. Ďakujeme, že vďaka Euroscole sme obohatili naše obzory.