Obnova triedy v rámci Euroscola 2024
19. marca 2024
Svetový deň hemofílie -Kráľovská choroba!
22. marca 2024

Inakosť večných detí

Počuli ste už o večných deťoch? Nazývame tak ľudí s Downovým syndrómom. 21. marec je  svetovým dňom Downovho syndrómu, ktorým si pripomíname inakosť týchto ľudí . Je to práve 21-vého, lebo  ľudia s Downovým syndrómom majú na 21. chromozóme namiesto dvoch, tri chromozómy a pripomíname si ho ponožkami, lebo ponožka má tvar chromozómu.

Aby sme podporili osoby s týmto postihnutím, zapojili sme sa v tento deň do ponožkovej výzvy a obliekli sme si rozdielne ponožky najrozličnejších farieb. Zúčastnili sme sa skoro všetci a aj naši milí učitelia. Najviac rozličných ponožiek bolo v triede 1.A. Pre zvýšenie povedomia sme našim prvákom pripravili prednášku na túto tému.

O živote človeka a o spolužití s človekom s Downovým syndrómom sa druháci dozvedeli zaujímavé veci na besede s Ivim a s jeho mamou, ako aj to, s akými prekážkami museli počas 30-tich rokov Iviho života zápasiť a ako to úspešne zvládajú. Ďakujeme Ivimu Bobáľovi a Marcelke Žitňákovej za ich pútavé rozprávanie, priateľské stretnutie a jeho vtipy.

Miška a Andrej