Úspešná prípravná návšteva v Španielsku za nami…
26. marca 2024
„Challenge“
27. marca 2024

“Knihy sú ako zrkadlá. Vidíte v nich len to, čo už máte v sebe.”

Burza kníh vo vestibule školy a čitateľský maratón na vyučovaní…

 Dve milé aktivity, ktoré sa stali na našej škole už  tradičnou oslavou Marca- mesiaca knihy. Keďže kniha sa vytráca zo životov mladých ľudí, je viac než dôležité uvedomiť si jej nezastupiteľné miesto pri rozvoji našej čitateľskej gramotnosti. Za knihy a ich výborné ceny ďakujeme kníhkupectvu Dováľ v Lučenci.  Veľká vďaka patrí aj nášmu školníkovi a upratovačkám, ktorí nám pomohli s knižnou burzou. Konečne sa nečítalo len na hodine slovenčiny. Vtáky v tŕní, Mengeleho dievča, Trhlina, hororové poviedky, Malý princ ….Aj ukážky z týchto kníh čítali naši učitelia na vyučovacích hodinách. A už len veriť, že aj tento rok sme niekoho oslovili s myšlienkou, že kniha je príjemný spoločník na trávenie voľného času.

A.B., priatelia knihy z  3.B, 3.A  a 2.A