Postup do celoštátneho kola
24. marca 2024
“Knihy sú ako zrkadlá. Vidíte v nich len to, čo už máte v sebe.”
27. marca 2024

Úspešná prípravná návšteva v Španielsku za nami…

Vďaka projektu Erasmus + tento školský rok až 26 študentov 3. ročníka bude mať možnosť stráviť odbornú stáž v zahraničí. Najviac ich bude v Málage v Španielsku , dvaja z nich už počas mesiacov máj až júl. Predprípravné stretnutie zamerané na koordináciu  jednotlivých pracovísk, ubytovania, logistiky celého pobytu dohodli projektový koordinátor PhDr. M. Sekulová spolu s riaditeľom školy Mgr. Miroslavom Sekulom v dňoch od 20. – 23. marca 2024 v spolupráci s koordinátorkou Patríciou Berdisbačovou z podpornej organizácie Europroyectos Erasmus plus z Granady. Vzájomné rokovania boli obojstranne vyhodnotené ako veľmi prospešné. Ozrejmili sme si, aké možnosti poskytuje sprostredkovateľská organizácia a jednotlivý poskytovatelia v porovnaní s našimi očakávaniami a potom sme hľadali kompromisy. Osobné stretnutie prinieslo veľké množstvo otázok i odpovedí a aj nových možností. Sme radi, že budeme plnohodnotne pripravovať študentov a sprevádzajúcich učiteľov na pobyt a prácu v zahraničí.