“V Praze je blaze” alias odštartovali sme odbornú stáž Erasmus+ vo FN Motol
6. júna 2024
“V Portugalsku, pri Atlantiku, nie je čas na polemiku.”
8. júna 2024

Ako prebudiť mozog 

Zmyslové orgány majú pre človeka od narodenia až do smrti nenahraditeľný význam. Vďaka nim môžeme vnímať samých seba a okolitý svet. Bazálna stimulácia poskytuje prostredníctvom nenáročných techník a postupov množstvo podnetov, ktoré ,,prebúdzajú mozog”. Techniky bazálnej stimulácie majú široké využitie – u imobilných pacientov, pacientov s telesným a mentálnym postihnutím, v kóme či u pacientov s demenciou. Prvý júnový týždeň sme v trojici (Mgr. Beáta Murín, Mgr. Iveta Čemanová, Mgr. Kristína Paúková) vďaka Erasmus + absolvovali vzdelávanie v Českej republike zamerané na získanie základných vedomostí a zručností z oblasti bazálnej stimulácie. Absolvovaním kurzu sme získali certifikát vydaný IFBS platný vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku a Nórsku. Kurz bol vysoko profesionálny a výklad základných princípov bazálnej stimulácie bol doplnený o zážitkové a praktické cvičenia. Veríme, že nadobudnuté poznatky odovzdáme našim žiakom a zároveň ich  využijeme pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom.