Záchrana a potom relax
19. júna 2024
V krajine dažďa, škriatkov, trojlístkov, oviec a piva
24. júna 2024

Učiteľ žiakom vo Florencii s Erasmus+

Byť odrazu na tej druhej strane je veľmi príjemné. Vrátilo nás to do starých študentských čias. Na týždeň (17.6.-22.6.) sme sa stali žiakmi. Žiakmi projektu Erasmus+ s názvom CLIL & PBL, vo Florencii, s vyučovacím jazykom anglickým. Ak sa niečomu dá povedať absolútne perfektné, tak tento kurz bol absolutne perfektný. Stretli sme sa tu učitelia z rôznych kútov sveta (Island, Lytva, Portugalsko, Španielsko,Holandsko, Grécko, Švédsko). Bolo to pre nás veľmi prínosné a obohacujúce, naučiť sa metódy, ktoré môžeme vo svojej pedagogickej praxi zúročiť. Učiť sa v tak nádhernej a historicky pretkanej oblasti ako je Florencia bolo takmer ako v nebi. Plné skúseností, zážitkov a energie sa vraciame naspäť domov. A sme nesmierne šťastné, že sme tu mohli byť. Lucia a Alexandra, absolventky kurzu CLIL& PBL, Europass Teacher Academy 🙂