Striebro z piesku
15. júna 2018
Medzi životom a smrťou….
21. júna 2018

DÔSTOJNÝ ŽIVOT V BETÁNII

Betánia je spomínaná  už v Biblii v Novom Zákone ako miesto pri Jordáne, kde Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša  či dedina v Jeruzaleme, v ktorej Lazar vstal z mŕtvych.

My sme až tak ďaleko neboli….

Docestovali sme 15. júna do Kalinova, kde sme navštívili pod vedením našich p. prof. Pápaiovej a Hergelovej zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Betánia. Hneď v úvode nás srdečne privítala vedúca setra p. Iveta Statevová a riaditeľ zariadenia p. Ing.  Laco Slavoj, ktorý nám pútavo porozprával o histórii i o dnešnom živote domova. Dozvedeli sme sa, že toto zariadenie s veľmi príjemnou atmosférou vzniklo pri rieke Ipeľ pred 18- timi  rokmi z iniciatívy Diakonického združenia Betánia. Poskytuje ubytovanie pre 30 klientov v 1, 2 alebo 3 lôžkových izbách. Prioritou je poskytnúť kvalitnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť a zároveň zabezpečiť rodinnú atmosféru s rešpektovaním  individuálnych potrieb klienta. Nezabúda sa na fyzioterapiu, arteterapiu, muzikoterapiu atď.,. Zariadenie žije v dobrom ekumenickom duchu, denne majú možnosť klienti zúčastniť sa na bohoslužbách, navštevuje ich katolícky, evanjelický kňaz či kňaz z Cirkvi bratskej. V budúcnosti  plánujú sprevádzkovať i priestory, v ktorých budú ubytovaní klienti s Alzheimerovou chorobou.

Po úvodných slovách sme mali možnosť prejsť a popozerať si jednotlivé časti zariadenia a samozrejme stretnúť  usmiate a spokojné tváre klientov. Ďakujeme, že sme mali možnosť vidieť, ako zachovať dôstojnosť života i v starobe či pri ťažkom postihnutí . Prajeme celému personálu veľa síl a trpezlivosti pri ich každodennej práci..

Tretiaci zo SZŠ