DÔSTOJNÝ ŽIVOT V BETÁNII
18. júna 2018
Stredoškoláci bojovali o volejbalový pohár
26. júna 2018

Medzi životom a smrťou….

…tam sa ocitol aj 5 – ročný chlapček so zväčšenými uzlinami na krku, v ktorých mu rástli cysty 4 roky. Príčinou jeho hospitalizácie na  Detskej KAIM (Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny) bola zanedbaná starostlivosť zo strany rodičov, ktorí nereagovali na výzvy lekárov a volili alternatívnu liečbu miesto operačného zákroku. Tomuto chlapčekovi museli vyoperovať uzliny na krku, ktoré mu spôsobovali ťažkosti pri  prehĺtaní, jedení,  a nakoniec pri dýchaní. Chlapček vážil na svoj vek veľmi málo – necelých 15 kg.

Medzi ďalších pacientov tohto oddelenia patril tiež chlapec, ktorý následkom encefalitídy ostal pripútaný na lôžko pretože ochrnul, mal 10 rokov, z toho 1 rok strávil v nemocnici, kde sa o neho neustále staral zdravotnícky personál, rehabilitační pracovníci a navštevo, val ho pedagóg, ktorý mu vedomosti odovzdával priamo na nemocničnom  lôžku. Chlapček počas roka urobil minimálny pokrok, občas pohýbal prstami na nohách. Doslova hrobárovi z lopaty ušlo aj 17 – ročné dievča, ktoré po prekonaní bežnej virózy dostalo  autoimunitnú reakciu, kde si telo vytvorilo protilátky proti vlastným pľúcam. U pacientky došlo k prestavbe pľúcneho tkaniva na fibrózne. Musela byť napojená na ECMO (mimotelová membránová oxygenácia krvi). Našťastie tento príbeh má šťastný koniec a dievčaťu postihnuté pľúca vo FN v Motole transplantovali a na KAIM ju vrátili späť do života.

Takýchto príbehov by sa dalo popísať veľa, nie každý sa však končí happyendom. Sme radi, že sme mali možnosť sem „nakuknúť“. Na KAIM sa prijímajú pacienti so zlyhaním jednej alebo viacerých životných funkcií.  Na oddelení, ktoré zachraňuje životy pracuje viac ako 110 lekárov. Delí sa na dospelú a detskú časť, kde dospelá časť má 22 lôžok a detská 14. Ročne podajú 40 000 anestézií. Za rok týmto oddelením prejde 1800 pacientov. Na každého pacienta na oddelení je určená 1 sestra, ktorá poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť. Toto oddelenie spolupracuje s urgentným príjmom (ktorý sme tiež navštívili), kardiocentrom. Počas roka poskytli transplantáciu pľúc 45 pacientom.  Dodržujú sa tu prísne predpisy HER a BOT kvôli imunosupresívnej liečbe pacientov.   Do fotogalérie prikladáme pár fotiek z víkendu.

Stážisti z Prahy