Mladá krv na hrách
8. októbra 2018
Pridali sme sa na týždeň k dobrovoľníkom na celom svete
8. októbra 2018

Naša škola je v TOP 20 v SR !!!

Ako jediná škola z banskobystrického kraja sme sa dostali medzi školy, kde sa žiak najviac zlepší vo svojich výsledkoch. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnil 20 stredných škôl v SR ktoré dlhodobo dosahujú pridanú hodnotu vzdelávania nad úrovňou očakávania. Porovnával výsledky žiakov v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry s ich výsledkami v externej maturite zo slovenského jazyka a literatúry. Porovnal ako sa zmenili výsledky žiakov za štyri roky.  Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Dlhodobo lepšie výsledky, ako by sa dalo očakávať podľa výsledkov Testovania 9, má na Slovensku 15 stredných odborných škôl a päť gymnázií. Sme hrdí že opäť ako minulý rok k nim patríme. Vďaka Adka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená, že žiaci mali v maturite lepšie výsledky, ako by sa očakávalo podľa výsledkov ich testovania v deviatej triede. Vďaka škole a slovenčinárke sa tak nadpriemerne zlepšili. Národný ústav hodnotil zvlášť štvorročné gymnáziá a zvlášť stredné odborné školy. Vyhodnocoval dáta za tri roky – od roku 2016 do roku 2018. Výsledky pridanej hodnoty dostalo 558 stredných škôl.