Naša škola je v TOP 20 v SR !!!
8. októbra 2018
Aj kvapka pomôže …
9. októbra 2018

Pridali sme sa na týždeň k dobrovoľníkom na celom svete

Posledný septembrový týždeň je Týždňom dobrovoľníctva. Preto sme sa rozhodli my tretiaci a štvrtáci, že spríjemníme život klientom v DSS Libertas.

ŠTVRTÁCI – Vonku bolo krásne počasie, a tak sme sa rozhodli, že klientov vezmeme na prechádzku. Hneď v pondelok  sme vyrazili s klientmi sediacimi na vozíkoch cez mesto až do parku. Kŕmili sme  kačky, zbierali gaštany, rozprávali sa a spolu sme si užívali krásny jesenný slnečný deň. Nasledujúci deň bol tvorivý. Z pondelkovej prechádzky sme mali jesenný materiál, ako sú listy, gaštany, vetvičky, z ktorých sme spoločne urobili jesennú ikebanu a klienti si vyfarbovali listy vystrihnuté z výkresov farbami jesene. Púšťali sme si hudbu a spolu sme si spievali. Klienti boli veľmi šťastní a nadšení z našich aktivít. Samozrejme sme odtiaľ odchádzali všetci s úsmevom a dobrým pocitom.

TRETIACI – Štvrtkové dopoludnie sa nieslo v tvorivom duchu. Príprava jesennej výzdoby, kreslenie, vystrihovanie, hranie spoločenských hier, veselé debaty, spev, týmto všetkým nám chlapci z Libertasu ( a dúfame, že aj my im) spríjemnili štvrtkové dopoludnie. V podobnom priateľskom a veselom duchu sme spoločne strávili aj nasledujúci deň. Keďže v piatok nám počasie prialo viac, využili sme to a krásne chvíle sme spoločne strávili v areáli zariadenia. Kreslenie kriedami na asfalt a hranie loptových hier sa stretlo s veľkou odozvou. Stretli sme ľudí, ktorí napriek ťažkému handikepu a zlému osudu dokážu svojou dobrotou a úprimnosťou vyčariť druhým úsmev na tvári. A my? My sme sa zamysleli a určite si začneme viac vážiť všetko, čo máme a všetkých, ktorých máme okolo seba.

skupina zo IV.A  / Domka, Denka, Sonka, Lenka, Ali a Dávid/

skupina z III.A. a III.B / Lenka, Biba, Nika, Aďa, Maťo, Miška, Kaja, Miško, Naty, Adam, Janka, Bea/