SOČ-ka na našej zdravotke
1. marca 2019
Keď dochádza dych
18. marca 2019

Keď duša bolí

V živote každého z nás sa vyskytujú situácie, ktoré sú nad naše sily a nevieme ich zvládnuť. Či už sú to problémy v škole, v láske, alebo v kruhu rodiny. Každý z nás má svoje vlastné starosti pre niekoho malé a jednoduché, ale pre neho tie najväčšie na svete. Pomáhajú nám ich zvládnuť priatelia, rodičia alebo súrodenci. Nie však všetci sú schopní o nich hovoriť ,ba dokonca sa hanbia o svojich problémoch vypovedať iným a uzatvárajú sa s nimi do svojho vnútra a bojujú sami so sebou. Nie vždy to zvládnu. Mnohí nemajú toľko síl, aby sa s nimi sami popasovali a začínajú sa v nich utápať.

Dňa 13.marca sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici. Navštívili sme oddelenia: gerontopsychiatriu, pedopsychiatriu, psychosomatické oddelenie, akútne a chronické oddelenie a taktiež aj rehabilitačno-resocializačné oddelenie, kde sme si mohli zakúpiť niečo z toho, čo pacienti vyrábajú. Tu pracujúcemu personálu patrí veľká poklona a obdiv.

,,Nepozerajme sa na ľudí so psychickými problémami očami z výšky ale skúsme sa im pozrieť aj do vnútra, pretože ľudia s týmito problémami nie sú zlý. Aj tieto problémy získali len životom a možno práve to ich okolie má na tom svoj podiel. A tak snažme sa im pomôcť ako sa dá. Nenechávajme ich v tom samých a bojujme spolu s nimi“.

V živote každého z nás sa vyskytujú situácie, ktoré sú nad naše sily a nevieme ich zvládnuť. Či už sú to problémy v škole, v láske, alebo v kruhu rodiny. Každý z nás má svoje vlastné starosti pre niekoho malé a jednoduché, ale pre neho tie najväčšie na svete. Pomáhajú nám ich zvládnuť priatelia, rodičia alebo súrodenci. Nie však všetci sú schopní o nich hovoriť ,ba dokonca sa hanbia o svojich problémoch vypovedať iným a uzatvárajú sa s nimi do svojho vnútra a bojujú sami so sebou. Nie vždy to zvládnu. Mnohí nemajú toľko síl, aby sa s nimi sami popasovali a začínajú sa v nich utápať.

Dňa 13.marca sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici. Navštívili sme oddelenia: gerontopsychiatriu, pedopsychiatriu, psychosomatické oddelenie, akútne a chronické oddelenie a taktiež aj rehabilitačno-resocializačné oddelenie, kde sme si mohli zakúpiť niečo z toho, čo pacienti vyrábajú. Tu pracujúcemu personálu patrí veľká poklona a obdiv.

,,Nepozerajme sa na ľudí so psychickými problémami očami z výšky ale skúsme sa im pozrieť aj do vnútra, pretože ľudia s týmito problémami nie sú zlý. Aj tieto problémy získali len životom a možno práve to ich okolie má na tom svoj podiel. A tak snažme sa im pomôcť ako sa dá. Nenechávajme ich v tom samých a bojujme spolu s nimi“.