Keď duša bolí
15. marca 2019
Aj v domove dôchodcov sa zdravo stravujú
20. marca 2019

Keď dochádza dych

PAH – čo  je to ? Túto otázku sme si kládli, my tretiaci, už od rána v našej škole. Odpovedi sme sa dočkali  dopoludnia, kedy k nám na našu školu prišli naši vzácni hostia zo Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou vo Veľkom Krtíši: pani Mgr. Makovníková, pani  Ing. Guráňová a pán Marko, ktorí nám tretiakom prišli porozprávať o zriedkavom, ale o to závažnejšom ochorení, ktorým trpia, žiaľ,aj oni sami. Pripravili si pre nás veľmi zaujímavú prednášku i krátke filmy, pomocou ktorých nám priblížili prejavy, príznaky a každodenné ťažkosti chorých s pľúcnou artériovou hypertenziou. Choroba postihuje približne 25 -50 ľudí z 1 000 000. Najviac nás zaujala samotná diagnostika a liečba, keďže je nesmierne dôležitá a môže značne predĺžiť život pacienta. Najviac otázok však padlo k téme transplantácie pľúc, ktoré slovenským pacientom vykonávali  v minulosti vo Viedni a v súčasnosti už v Prahe.

Ešte aj touto cestou by sme sa našim hosťom chceli poďakovať za ochotu, že sa s nami podelili s vlastnými skúsenosťami a ukázali nám, aké ťažké je mať takúto chorobu,  ale napriek tomu sa nevzdávať a kráčať  s úsmevom cieľavedome dopredu, tešiť sa každodenne z maličkostí a prinášať iným radosť. Ďakujeme za informačné materiály aj darčeky.