„Prírodu nechránime z lásky k nej – chránime ju z obavy o seba.“
29. apríla 2019
Exkurzia do ubolenej duše
6. mája 2019

Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený…

Touto piesňou sa prihovorili naši žiaci 30.4.2019 v DSS Nádej vo Vidinej. Najprv oboznámili klientov s históriou stavania májov.

Máje boli známe už v antike.Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome.

V našom programe sa veľa spievalo, ale aj tancovalo, folkloristky spolu s klientkami uviazali stužky na mája a folkloristi ho postavili pred DSS. Potom nasledovala voľná zábava, na ktorej sa vytancovali nielen klienti, ale aj zamestnankyne DSS Nádej…

                                                                  Mgr. Daša Murínová