Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený…
1. mája 2019
Je možné prežiť plnohodnotný život v starobe a umrieť dôstojne bez bolesti ?
11. mája 2019

Exkurzia do ubolenej duše

Človek je bytosť cítiaca a vnímavá. O to viac, keď ide o ľudí, ktorý svet na okolo vnímajú inak ako ostatní. Ľudia, pre ktorých je každý deň boj so sebou a okolitým svetom. Ľudia, pre ktorých je láskavé slovo a pochopenie to najlepšie čo im môžeme ponúknuť. V tomto duchu sme dňa 5.5.2019 navštívili psychiatrickú nemocnicu v Rimavskej Sobote. Nemocnica poskytuje psychiatrickú starostlivosť pre priblizne 250 tisíc obyvateľov 5 okresov Banskobytrického kraja. Odborná starostlivosť sa poskytuje na 80 lôžkovom oddelení so 4- mi pododdeleniami a v 2 ambulanciách pre dospelých v pedopsychiatrickej ambulancii, v dennom stacionári a v ambulancii závislosti.Počas exkurzie sme mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé poznatky o duševných ochoreniach. Pacienti sú počas dňa zamestnávaní a dodržujú denný režim. Vďaka tvorivým dielňam a telocvični môžu pacienti svoj čas využiť naozaj kreatívne, tvorivo a účelovo. Dôkazom toho boli aj veľmi pekné diela, ktoré sme mali možnosti vidieť.Vďaka tejto exkurzii sme poznali aj nový druh liečby – transkraniálna magnetická stimulácia. Taktiež si mal možnosť vyskúšať pocit pacienta Ali aj Aďo počas elektrokovulzivnej liečby – ale nie „naostro“. Nikdy nevieme, čo nám život prinesie a budeme robiť všetko preto ,aby my a naše duševné zdravie boli v dobrej kondícii. 4.A a 4. B