Návšteva v Betánii
20. mája 2019
Ako sa maturuje na zdravotke?
31. mája 2019

Erasmáci z Čiech u nás

Z našej partnerskej „zdrávky“ v Hradci Králové k nám docestovalo v nedeľu 26. mája na dvojtýždňovú odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ šesť žiačok a jedna sprevádzajúca učiteľka. České Erasmáčky budú mať možnosť spoznať i vyskúšať si osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Na praktickom odbornom vyučovaní v nemocnici v Lučenci budú pracovať pod vedením učiteliek odbornej praxe spolu so žiakmi tretieho ročníka našej školy. Veríme, že sa im bude u nás páčiť a postaráme sa aby ich pobyt nebol bohatý len na pracovnú činnosť, ale aj na zážitky vo voľnom čase.  

B.J.