Deň kože – Deň dotykov
17. mája 2019
Erasmáci z Čiech u nás
27. mája 2019

Návšteva v Betánii

Keď sa povie Betánia, mnohým z nás sa vynorí v pamäti biblické miesto, ktoré bolo svedkom  niečoho výnimočného.  Bol  v nej pokrstený Ježiš Kristus, aj Lazar vstal z mŕtvych v Betánii. Bolo by určite úžasné tieto vzdialené miesta navštíviť, ale my sme sa vybrali do Betánie v Kalinove. Presnejšie do zariadenia diakonického združenia, ktoré sa venuje poskytovaniu sociálnej starostlivosti seniorom. A tu sa tiež dejú zázraky….denne, drobné a ľudské.

Zariadenie  funguje už 19 rokov a je známe na celom Slovensku. Patrí k sieti diakonických združení Betánia , ktoré sa nachádzajú vo viacerých kútoch našej krajiny. Uložené do lona krásnej prírody, v pokojnej dedine  Kalinovo. Na úvod našej odbornej exkurzie nás v kaplnke privítal riaditeľ zariadenia Ing. Laco. Cez prezentáciu sme sa preniesli do  histórie a súčasnosti domova sociálnej starostlivosti a zariadenia pre seniorov. Vrchná sestra, pani Statevová nás zas previedla denným životom klientov. Ich radosťami i starosťami ich samotných či rodinných príslušníkov. Seniori sa venujú toľkým aktivitám, že i my mladí im môžeme závidieť. Muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia, arteterapia a iné druhy liečby ich udržiavajú v duševnej i telesnej kondícii. V úzkej spolupráci s rodinou sa necítia klienti osamelí a opustení. Videli sme izby, spoločné zariadenia, jedáleň, kuchynky, oddychové priestory, vonkajšie posedenia pri grilovačkách, ktoré zariadenie pravidelne organizuje. Nezabúda sa ani na spirituálne a kultúrne potreby. Denne sa tu dejú malé zázraky života, blízkosť človeka, pomoc , dotyk a úsmev.

                                           Ďakujeme, 3.A a 3.B