Ošetrovali sme v cudzom jazyku
27. júna 2019
Prázdniny volajú…
28. júna 2019

Dovidenia, Praha…

Je piatok – posledný deň odbornej stáže. Nás čaká návšteva partnerskej školy 5. května v Prahe 4. Vonku je krásne slnečné počasie. Naše orientačné schopnosti nás po krátkej ceste električkou dovedú pred budovu školy. Rozsiahla budova školy žije rušným koncoročným školským životom. Prehliadku budovy, odborných učební a ďalších priestorov absolvujeme s Mgr. Uhrovou a dvoma žiačkami školy. Učebne ZOE nám pripomínajú naše „demonštračné miestnosti“, novinkou sú učebne pre študijné odbory masér, kozmetička, asistent nutričnej výživy. Následne prebieha zhodnotenie odbornej stáže, kde v krátkych vstupoch zhodnotíme jej prínos. Čakajú na nás posledné chvíle, rozlúčka s čarovnou Prahou a cesta domov za rodinou, kamarátmi…

Prax v FN Motol  v Prahe bola pre nás odlišná od tej našej v Lučenci. Vo FN Motol sme mali možnosť stretnúť sa s novými metódami, pomôckami a postupmi, ako napr. i.v .prístup – midline, preväzy s použitím špeciálneho materiálu, tzv. „ umelá koža“, systém vlhkého hojenia rán, ošetrovanie pacienta s plégiou, permanentným katétrom na stolicu flexi –  Seal, bisacodylovými čípkmi, odber krvi systémom vacutajner, odosielanie skúmaviek potrubnou poštou a iné…

Táto stáž nám dala veľa do života. Niektorým z nás ukázala smer, ktorým by sme sa chceli a mohli raz vydať. Vidieť na vlastné oči operáciu, pôrod a láskavý prístup v nás vyvolalo pocity, ktoré nám otvorili oči. Realizovaný projekt významne prispel k budovaniu nášho sebavedomia a naša  snaha a odhodlanie je odmenená udelením certifikátu Europass.

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a naše ďakujem patrí všetkým, ktorí nám takúto možnosť dali. „Ďakujeme“ posielame aj pražským študentkám, ktoré nás  sprevádzali celým týždňom nielen ako kolegyne, ale aj ako kamarátky.  Boli to nezabudnuteľné dva týždne.

                                                                                              Stážisti Praha FN Motol 3.A, 3.B