Skolabovali sme pre dobrú vec
27. júna 2019
Dovidenia, Praha…
28. júna 2019

Ošetrovali sme v cudzom jazyku

Horúci koniec júna, ukončenie mesačnej súvislej praxe tretiakov a CLIL…čiže prezentácia odborných tém z ošetrovateľstva v cudzom jazyku. Učebňa plná tretiakov, ktorí si ako diváci  pozreli CLIL svojich spolužiakov vo forme videí, powerpointprezentácií a plagátov v anglickom a nemeckom jazyku pod vedením novej koordinátorky CLIL-u p.prof. Lucie Hriňovej. Aktívne so svojimi finálnymi produktmi vystúpilo 27. júna  10 žiakov, ktorí odprezentovali 4 videá, 3 plagáty, 4 powerpointové prezentácie.

ANJ – 3.A- Natália Molnárová, Natália Markotánová – Získavanie informácií o chorých-video ANJ- 3.A- Diana Oravcová, Adam Matušov – Odber kapilárnej krvi na glykemický profil-video, powerpointová prezentácia, plagát

ANJ- 3.A- Michaela Sláviková, Laura Rákošová-  Podávanie subkutánnej injekcie- video, powerpointová prezentácia, plagát

NEJ- 3.B- Kristína Pavčová, Nikolas Kómár – Odber kapilárnej krvi na glykemický profil-video

NEJ – 3.B- Lenka Martinská, Bianka Magicová- Odber kapilárnej krvi na glykemický profil-powerpointová  prezentácia, plagát

Moje ďakujem patrí všetkým účastníkom projektu CLIL za ich aktívnu účasť a spoluprácu.

Koordinátorka CLIL- u Mgr. Lucia Hriňová

Horúci koniec júna, ukončenie mesačnej súvislej praxe tretiakov a CLIL…čiže prezentácia odborných tém z ošetrovateľstva v cudzom jazyku. Učebňa plná tretiakov, ktorí si ako diváci  pozreli CLIL svojich spolužiakov vo forme videí, powerpointprezentácií a plagátov v anglickom a nemeckom jazyku pod vedením novej koordinátorky CLIL-u p.prof. Lucie Hriňovej. Aktívne so svojimi finálnymi produktmi vystúpilo 27. júna  10 žiakov, ktorí odprezentovali 4 videá, 3 plagáty, 4 powerpointové prezentácie.

ANJ – 3.A- Natália Molnárová, Natália Markotánová – Získavanie informácií o chorých-video ANJ- 3.A- Diana Oravcová, Adam Matušov – Odber kapilárnej krvi na glykemický profil-video, powerpointová prezentácia, plagát

ANJ- 3.A- Michaela Sláviková, Laura Rákošová-  Podávanie subkutánnej injekcie- video, powerpointová prezentácia, plagát

NEJ- 3.B- Kristína Pavčová, Nikolas Kómár – Odber kapilárnej krvi na glykemický profil-video

NEJ – 3.B- Lenka Martinská, Bianka Magicová- Odber kapilárnej krvi na glykemický profil-powerpointová  prezentácia, plagát

Moje ďakujem patrí všetkým účastníkom projektu CLIL za ich aktívnu účasť a spoluprácu.

Koordinátorka CLIL- u Mgr. Lucia Hriňová