Predĺžené prázdniny v plavkách…(foto+video)
9. septembra 2019
Misia na Níle
18. septembra 2019

KOZŽ na základnej trochu inak…

…zažili žiaci zo ZŠ Haličská 7 v Lučenci prvý septembrový týždeň. S pripravenými  prednáškami z vybraných tém predmetu Prvá pomoc  a spolu s praktickými ukážkami ich prezentovali študenti 4. ročníka našej školy žiačikom I. stupňa. Precvičili si kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne, znehybňovali zlomeniny, či ošetrovali rany a drobné poranenia. Naši  „učitelia“ v zložení: K. Jakubová, B. Magicová, E. Sekulová, N. Markotánová boli veľmi spokojní s výkonom svojich zverencov. Slová K. Jakubovej hovoria za všetko : „ Veríme, že keby sa niekedy deti stretnú s urgentnou situáciou, vedeli by správne postupovať a prispieť tak k záchrane ľudského života“.