Biela pastelka
21. septembra 2019
Diabetes – epidémia tretieho tisícročia
23. septembra 2019

Deviataci ZŠ L. Novomeského na našej škole

Žiaci  9. ročníka  zo základnej školy na L. Novomeského v Lučenci  sa zúčastnili nácviku ,,Ochrany života a zdravia“ na našej škole. V altánku sme ich už vítali s úsmevom a pani profesorka PhDr. Katarína Drugdová im poskytla úvodné pokyny. Na odbornej prednáške ich čakalo oboznámenie sa s anafylaktickým šokom, podávaním Adrenalínu v podobe  EpiPen injekcie, prevenciou kliešťovej encefalitídy a s drogovou prevenciou. Túto teoretickú prednášku prezentovali Filip Priškin a Diana Fodorová z III.B.

Keď sa presunuli na praktickú časť na prvom stanovišti ich  čakala KPR, kde mali možnosť dozvedieť sa o bezvedomí, stabilizovanej polohe a o správnom postupovaní pri oživovaní človeka. Za toto stanovište boli zodpovední Annamária Molnárová III.B a Martin Smerek IV.B.

Na druhom stanovišti sa žiaci oboznámili s poraneniami  kĺbov a kostí a transportovali zraneného pomocou ,,stoličky z rúk“ alebo nosidiel. Za ich výkony  boli zodpovedné naše žiačky Tereza Kajtorová a Lola Zimmermanová z III.B. Na treťom stanovišti ošetrovali krvácajúce rany a starali sa o zranených v šoku. Na tieto aktivity dozerali Claudia Nászaliová a Monika Murinčeková z III.B .

Nakoniec si už len zasúťažili v oživovaní človeka, v transporte zraneného  s otvorenou zlomeninou na nosidlách,  a poslednou disciplínou bol vedomostný test. Prvé tri družstvá s najvyšším počtom bodov boli odmenené sladkými cenami a perom. Celú akciu vyhodnotila, odovzdala ceny  a ukončila PhDr. Drugdová.

Anička M. III.B