Deviataci ZŠ L. Novomeského na našej škole
23. septembra 2019
Demokracia nepríde sama, treba si ju vybojovať
25. septembra 2019

Diabetes – epidémia tretieho tisícročia

Cukrovka (diabetes mellitus) je nevyliečiteľná choroba, ktorá nebolí a nebolí dokonca celé roky. Objavuje sa v takmer v každej štvrtej rodine na Slovensku. Skracuje priemernú dĺžku života žien o 10 až 15 rokov a mužov o 6 až 9 rokov. Bez včasnej a správnej liečby predstavuje vysoké riziko poškodenia rôznych orgánových systémov. Cukrovka pre vysoký výskyt v populácií, náklady na celoživotnú liečbu a zníženú kvalitu života chorého človeka je aj vážnym sociálno – ekonomickým problémom.

    Prevencií choroby venujú pozornosť rôzne organizácie, inštitúcie i jednotlivci. Medzi nimi významné miesto má Slovenská diabetologická spoločnosť, zdravotnícke zariadenia a lekárne MAX. Práve v lekárňach MAX v týždni od 16.septembra do 20 septembra 2019 prebiehala edukačná kampaň „Dni prevencie diabetu“, zameraná na  bezplatné meranie hladiny cukru a osvetu cukrovky. Dni prevencie diabetu sa konali aj v piatich lekárňach MAX v okresoch Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Do akcie sa zapojilo  20 žiakov našej Strednej zdravotníckej školy v Lučenci.

    Potešil nás záujem oslovených ľudí, ale na druhej strane sme zistili, že majú nedostatok vedomosti o možných komplikáciách cukrovky. Aktivita bola prospešná aj pre nás, žiakov zdravotníckej školy. Zdokonalili sme sa v kontakte a komunikácií s ľuďmi. Ako budúci zdravotnícki pracovníci sme si uvedomili, aká dôležitá je zdravotno-edukačná činnosť širokej verejnosti.

Súčasťou kampane bolo aj testovanie

Vedeli ste, že:

1.Kde sa v tele vytvára hormón inzulín?     2.Aká je podľa vás hodnota cukru meraná nalačno,

 a, v nadobličkách                             ktorá môže byť príznakom cukrovky?                              

 b, v pankrease                                a,  ˃ 7 mmol/l                       

 c, v štítnej žľaze                              b,  ˂ 4 mmol/l

                                        c, = 5,5 mmol/l

3.V ktorom veku sa objavuje cukrovka       4.Koľko je v SR registrovaných diabetikov?

  2.typu najčastejšie?                          a, viac ako 350 000

  a, v detskom veku                           b, menej ako 150 000

  b, v tehotenstve                             c, viac ako 550 000

  c, v strednom a staršom veku

                                                                     Simona Pindiaková 3.B