Nežná 30
15. novembra 2019
30 rokov demokracie
18. novembra 2019

Vidia, počujú a cítia svet inak

Tak by bolo možné zhrnúť hlavnú ideu workshopu so živou knižnicou s rodičmi detí s Apergerovým syndrómom a  vysokofunkčným autizmom. Aspergerov syndróm je celoživotné vývojové postihnutie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet a nadväzujú vzťahy s druhými. Vo štvrtok 14. novembra 2019 sme z praxe utekali do priestorov Centra voľného času. Posadali sme si s napätým očakávaním. Patrili sme ku najmladším účastníkom, ale to nás neodradilo. Diskutovali sme s rodičmi a prizvanými odborníkmi z A centra so sídlom z Banskej Bystrici ako deti s Aspergerovým syndrómom fungujú v reálnom živote i ako v škole. Dozvedeli sme sa o tomto syndróme veľa. Porozprávali nám, ako je to mnohokrát s nimi ťažké, a aký majú život. Zistili sme, ako sa takéto deti správajú v spoločnosti, aké majú vzťahy a ako pristupujú ku všetkému. Naše myšlienky na záver hovoria za všetko: „ My zdraví môžeme byť len šťastní takíto, akí sme. Keď nás nič nebolí a nemáme žiaden syndróm ani nevyliečiteľnú chorobu, nemáme žiaden problém. Lebo takýto syndróm je na celý život, je to bohužiaľ nevyliečiteľné. A nezabudnime, aj takíto ľudia sú ľudia. Majú také isté práva ako aj my všetci ostatní. Nemali by sme ich odsudzovať zato, že sú iní ako my. Sú to aj tak ľudia ako hocikto z nás.“

Kristína Kojnoková, Bianka Gergišáková 3.A