Nefajčiarsky deň
20. novembra 2019
Zuby, kostra, orgány…
21. novembra 2019

Vo Veľkom Krtíši tiekla krv…

boli sme pri tom

…tentokrát v zložení: Nika Nagyová a Adam Matušov zo štvrtého ročníka. Spolu s p. Ubrankovičovou z miestneho spolku SČK vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice v stredu 20. novembra 2019 pomáhali pri rôznych úlohách (meranie fyziologických funkcií, získavanie anamnézy,  vyplňovanie dotazníkov…), aby získali od darcov vzácnu tekutinu – krv. Ich úloha spočívala aj v psychickej podpore, čo dokumentujú aj jednotlivé fotografie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

M. Sekulová