Keď učíš iných, najviac naučíš seba
29. novembra 2019
Od tých najmenších až po tých najväčších
1. decembra 2019

Ťaháme za rovnakú stužku

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Dňa

29. novembra 2019 sme sa aj my zúčastnili tohto boja. Rozdávali sme červené stužky ako symbol boja proti tejto zákernej chorobe.

V krátkosti o HIV: je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý napáda imunitný systém a tak bráni odolnosti voči základným ochoreniam. Tieto ochorenia sú pre zdravého jedinca prekonateľné, zatiaľ čo jedinec nakazený vírusom HIV môže zomrieť na obyčajnú chrípku. Slovo AIDS označuje syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. Označenie vzniklo z anglického názvu Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS je názov štvrtého štádia infekcie HIV. Byť nakazený vírusom HIV neznamená byť okamžite chorý na AIDS. Trvá zvyčajne niekoľko rokov, kým štádium AIDS prepukne. Aj v štádiu AIDS je možné sa úspešne liečiť. Diagnóza AIDS nevyhnutne neznamená smrť. Pre mnoho ľudí aj v tomto štádiu začatie antiretrovirálnej liečby prináša osoh v zlepšení kvality a dĺžky života, dokonca aj v prípade prítomnosti AIDS definujúceho ochorenia. Ale najdôležitejšia je prevencia!!!

Vírus HIV/AIDS sa týka každého z nás, preto buďme verní a opatrní.

Ninka 3.A