Ťaháme za rovnakú stužku
30. novembra 2019
„Len málo je takých, ktorí vidia svojimi vlastnými očami a cítia svojím vlastným srdcom.“ Albert Einstein
5. decembra 2019

Od tých najmenších až po tých najväčších

Mesiac november bol mimoriadne bohatý na aktivity zdravotnej výchovy na školách. V rámci projektu ,, Dorotka a jej priatelia“ sme hravou formou učili predškolákov ako sa brániť pred bacilmi, ako sa starať o zúbky,  ale aj čo všetko sa skrýva v ľudskom tele, ako sa zdravo stravovať alebo ako si ošetriť poranený prštek. Okrem materských škôl v Lučenci sme boli aj v MŠ Rapovce. Ukážky prvej pomoci sme prezentovali na ZŠ Hnúšťa, Fiľakovo, ZŠ Komenského Veľký Krtíš, ZŠ Škultétyho Veľký Krtíš, ZŠ Sútor, Nenince, Želovce, Bušince, Širákov, Rapovce a v Lučenci sme boli na ZŠ L. Novomeského. Okrem nás tretiakov, ktorí sme tvorili najväčšiu skupinu edukátorov  pomáhali aj štvrtáčky, a to V. Šuľajová a S. Szelešová zo 4. B. a zapojili sa aj druháci, konkrétne V. Kuráková a V. Budáčová z 2. B a V. Juhászová a N. Tóth z 2. A triedy. Všade sme sa stretli so záujmom, žiaci nás pozorne počúvali a radi sa zapájali do diskusie o prezentovaných témach. Na niektorých školách si na záver pre nás dokonca pripravili aj kresby s ovocím. Týmto sa chceme poďakovať našej škole, profesorke PhDr. Drugdovej, základným školám aj materským školám  za možnosť vykonávať  zdravotno – výchovnú  činnosť  pre našu budúcu generáciu.

Anička 3. B