Úspešná mobilita Erasmus+ za nami a druhá pred nami
17. decembra 2019
Vianočná návšteva v nemocnici
20. decembra 2019

Vianočné koledy u Jánošíka

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie…

Dnes 18.12.2019 sme sa my žiaci 2. B mali možnosť stretnúť s klientmi denného stacionáru Jánošík a spríjemniť im predvianočnú atmosféru. Našim úmyslom bolo zabudnúť na svoje bolesti, starosti i problémy a rozdať trochu lásky, pokoja, radosti…

Po speve, ľudových tancoch a koledách sme klientov obdarovali našimi úsmevmi a vlastnoručne vyrobenými pozdravmi a koláčikmi. Všetci dostali svojho anjelika, aby nikto z nich nebol opustený a sám a po celý rok mal svojho strážneho anjela, ktorý stojí pri ňom a nikdy ho neopustí.

Každého jedného z nás to zahrialo pri srdiečku a dojalo k slzám.

Na záver sme celé vianočné koledovanie ukončili malou veselou diskotékou.

Bianka Budzaková, Viktória Hikkerová 2. B