Čo ďalej štvrtáci ?

Za dverami na vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete.
Dôležité je správne rozhodnutie – výber vhodnej vysokej školy, resp. inej formy ďalšieho vzdelávania. V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môžem čiastočne pomôcť, ale najväčšia časť rozhodnutia ostáva aj tak na Vašich pleciach. Ponúkam Vám niekoľko cenných informácií ohľadne vysokých škôl, ktoré možno oslovia už aj nižšie ročníky (potrebné pouvažovať už v 3.ročníku o prípravných kurzoch napr. na Lekárske fakulty…).
V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl –  www.portalvs.sk. Nájdete tam množstvo informácii o vysokých školách. Stále aktuálne agregované informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ….) tiež nájdete na adrese: http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole, a tiež na stránkach jednotlivých univerzít, kde získate informácie o prijímacom konaní na jednotlivé vysoké školy, o dôležitých termínoch, postupe pri podávaní prihlášky, o výške poplatkov za prijímacie konanie, výške školného, spôsobe úhrady s presnými číslami bankových účtov, o možnostiach uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi …

Pre zaujímavosť uvádzam niekoľko faktov : - Minulý rok žiaci spolu vypisovali 54 prihlášok na vysoké školy - Študenti si vyberali VŠ najmä so zdravotníckou problematikou – stále dominuje SZU Banská Bystrica, KU Ružomberok, Fakulta ošetrovateľstva Nitra a minulý rok aj JLF UK Martin - Začali sa vypisovať prihlášky aj na VŠ v Čechách - Úspešnosť prijatia závisí aj od počtu vypísania prihlášok a samozrejme prípravy na prijímaciu skúšku. Pokyny na vypĺňanie prihlášky nájdete aj na našej stránke školy a na nástenkách vo vestibule školy, kde sa budú aktualizovať aj ďalšie informácie (prijímacie skúšky, pokyny pri odvolaní…). Netreba zabudnúť, že prijatie na VŠ je priamo úmerné tomu ako na strednej škole zmaturujete, preto Vám držím palce a želám chuť učiť sa a dobre sa pripraviť na maturity. Dúfam, že som Vás oslovila a teším sa na našu spoluprácu.

I.Matúšková Jánošíková