Poziadavky - spravca siete

spracovanie poziadaviek
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Natiahnite súbory sem alebo
    mozete nahravat aj viac suborov naraz
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Entries for Poziadavky - spravca siete

Displaying 21 - 40 of 75 1 2 3 4
Dátum zadania Meno Poziadavka Dátum vybavenia
04/29/2021 Matúšková

Prosím o uverejnenie článku a foto z prednášky na web-stránku školy. Materiály sú v prílohe.
Ďakujem pekne. IMJ

03/05/2021
05/03/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť stránka školy - projekty - Pedagogické kluby - správy. za január, február, marec, apríl - dať do PDF

28/05/2021
05/03/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť stránka školy projekty - moderné vzdelávanie pre prax - pedagogické kluby - klub finančnej gramotnosti správy od januára - nahrať do PDF

28/05/2021
05/03/2021 M. Sekulová

Ešte zverejniť v rámci toho projektu na stránku školy Klub matematickej gramotnosti - správy v PDF. Veľmi pekne ďakujem.

28/05/2021
05/04/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť stránka školy - projekty - Moderné vzdelávanie pre prax - Klub jazykových zručností - správy - vložiť do pdf a tak zverejniť.

28/05/2021
05/10/2021 Lucia Fajčíková

Poprosím menovky=odznaky pre žiačky: Miksová Daniela a Filčíková Diana.

Ďakujem 😉👍

31/05/2021
05/10/2021 M. Sekulová

Správy za extra hodiny Odborný seminár od septembra 2020 do marca 2021 už vložil na stránku školy Mgr. Sekula. Odosielam ďalšie správy na stránku školy - projekt moderné vzdelávanie pre prax - extra hodiny - do predmetov CLIL + AZD. Prosím aj vložiť správy do klubov - už odoslané. ďakujem.

07/06/2021
05/10/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť na stránku školy - projekt moderné vzdelávanie pre prax - extra hodiny - do predmetov ZKC, OBN ďalšie správy - vzor pre vkladanie správ je v odbornom seminári. ďakujem pekne.

07/06/2021
05/11/2021 Matúšková

Inštalovať program + link

11/05/2021
05/12/2021 Sekula

prosím nastaviť vypínanie wifi až po 18-tej hodine - kôli večernému štúdiu

12/05/2021
05/13/2021 Matúšková

Prosím uverejniť na web-stránku školy článok: Za hranicami Slovenska + fotografie. Ďakujem veľmi pekne. IM

14/05/2021
05/20/2021 Miroslav Sekula

Prosím na stránku - prijímacie konanie pridať pre rodičov tlačidlo "e-mail" aby mohli odosielať elektronické dokumenty na adresu skola@szslucenec.sk

20/05/2021
06/01/2021 Novodomská

Prosím vytlačiť veľký farebný rozvrh 3x

07/06/2021
06/07/2021 Miroslav Sekula

Prosím odstrániť z úvodu stránky prijímacie skúšky (vrátiť späť pr. sestru)

07/06/2021
07/12/2021 Miroslav Sekula

prosím spojazdniť žiakom kopírku pri vrátnici

 
07/12/2021 Miroslav Sekula

Oprava notebok (malý) - dotykový displej

23/08/2021
07/12/2021 Miroslav Sekula

Spracovať grafický návrh bannera na priečelie budovy - odoslať na zhotovenie

 
Dátum zadania Meno Poziadavka Dátum vybavenia
Displaying 21 - 40 of 75 1 2 3 4